Aquells trastets... TIME FOR LOSERS SCOOTER CLUB (ZGZ)- On neix el vostre club?
Time For Losers Scooter Club neix fa uns cinc o sis anys a Saragossa capital com a solució per poder omplir el camp "Club" en les inscripcions dels ral·lis escuteristas als que anàvem. Arribàvem als llocs, anàvem a omplir les inscripcions i no sabíem què posar. El nom ve d'una vesprada entre col·legues queixant-nos de les nostres desgràcies, la mala sort que tenim i quant perdedors que som. Tarda de lamentacions. Tot d'una, sona el Loser de Beck a la ràdio. "Ja està, ja tenim club, és el nostre moment".

- Quanta gent el forma en l'actualitat?
Actualment hi serem una dotzena o així. No ho sabem perquè no som un club a l'ús. No hi ha socis, quotes, estatuts ... És un club de col·legues, vinculats per la nostra passió pels ferros, la música i la conya, raons per les que crec que estem tots en aquesta subcultura de subcultures. Just fun. 

- Existien altres Scooter clubs per la zona?
Sí, alguns veníem del Pretty Flamingo Scooter Club, molt fort a la fi dels 90 i principis de la primera dècada dels 2000. Actualment hi ha una secció de Vulcan SC a Saragossa, els nostres amics del Cuatro Acentos Scooter Club i algun altre, però aquests ja sense contacte amb l'escuterisme, rotllo clàssics i tal. Farem una menció molt especial als nostres amics de Vespa Club Saragossa Secc. Borja amb qui tenim una autèntica germanor.

- Quines activitats desenvolupa el club durant l'any, algun Rallie anual etc.
Com a bons perdedors, som incapaços d'organitzar alguna cosa en condicions, així que anomenem "el nostre" al Ral·li del Moncayo, que organitzen els nostres amics de Borja tots els anys i en el qual vam participar activament. Si preguntes a algú que haja estat en el ral·li, et dirà que és un bàsic en el calendari i que qui va, repeteix. A part d'això, intentem anar a tants ral·lis com podem, sempre que ens siga possible, dins del circuit escuterista.

- Realitza el club alguna activitat extra-escuterista ? és a dir que no tinga a vore amb les escuters però us impliqueu a nivell de club.
No un extra com a tal, alguns dels nostres membres, molt vinculats a la música, exerceixen de punxadiscos en alguns ral·lis de clubs amics i amenitzen de tant en tant la nit saragossana amb sessions de soul i jamaicà.

- Quins son els llocs de desplaçament habitual dels membres del club (altres ral·lis, allnighters sonades etc.)?
Això ja depèn dels gustos de cadascú, però a nivell musical podríem generalitzar dient que ens movem i ens sentim a gust en tot el que sone soul, reggae i punk. Després, cadascun acudeix als ral·lis que més li vénen de gust o millor li vénen: Guadalajara, Madrid, Calella, Santa Eugènia de Berga, Castelló, Terrassa, Donosti, Mondragón, Llobregat, Logronyo ...

- El lloc més llunyà on s'ha desplaçat algun membre del club?
No ho sé, Guadalajara, Madrid, Donosti, hem fet rutes pirinenques de diversos dies ... Tenim alguns membres "escuteristas turistes" que s'enganxen bones rodades. Recorde un dinar que es va convertir en gairebé 300 kms i una sortida a dinar a Calatayud que es va convertir en dos dies i més de 800 km rodats.

- Algun club amb el que tingueu especial relació, diguem a modus d'agermanament?
Si hem de ser sincers, amb els qui ens sentim més a gust és amb altres clubs de persons i mermaos com nosaltres. Castelló Scooter Crew, No Future SC, Soulvespa de Terrassa, ... encara tenim grans amics en gairebé tots els clubs escuteristas com el DKV Guadalajara, SC Madrid, Scooter Club la Rioja, Scooter Club Euskadi ....

- ¿Dónde nace vuestro club? Time For Losers Scooter Club nace hace unos cinco o seis años en Zaragoza capital como solución para poder llenar el campo "Club" en las inscripciones de los rallies escuteristas los que íbamos. Llegábamos a los lugares, íbamos a llenar las inscripciones y no sabíamos qué poner. El nombre viene de una tarde entre colegas quejándonos de nuestras desgracias, la mala suerte que tenemos y cuánto perdedores que somos. Tarde de lamentaciones. De repente, suena el Loser de Beck en la radio. "Ya está, ya tenemos club, es nuestro momento". - ¿Cuánta gente lo forma en la actualidad? Actualmente estaremos una docena o así. No lo sabemos porque no somos un club al uso. No hay socios, cuotas, estatutos ... Es un club de colegas, vinculados por nuestra pasión por los hierros, la música y el cachondeo, razones por las que creo que estamos todos en esta subcultura de subculturas. Justo fun. - Existían otros Scooter clubes por la zona? Sí, algunos veníamos del Pretty Flamingo Scooter Club, muy fuerte a finales de los 90 y principios de la primera década de los 2000. Actualmente hay una sección de Vulcan SC en Zaragoza, nuestros amigos del Cuatro Acentos Scooter Club y algún otro, pero estos ya sin contacto con el escuterisme, rollo clásicos y tal. Haremos una mención muy especial a nuestros amigos de Vespa Club Zaragoza Sec. Borja con quien tenemos una auténtica hermandad. - ¿Qué actividades desarrolla el club durante el año, algún rallie anual etcComo buenos perdedores, somos incapaces de organizar algo en condiciones, así que llamamos "nuestro" en el Rally del Moncayo, que organizan nuestros amigos de Borja todos los años y en el que participamos activamente. Si preguntas a alguien que haya estado en el rally, te dirá que es un básico en el calendario y que quien, repite. Aparte de eso, intentamos ir a tantos rallies como podemos, siempre que nos sea posible, dentro del circuito escuterista. - Realiza el club alguna actividad extra-escuterista? Es decir que no tenga que ver con las escuters pero os implicáis a nivel de club. No un extra como tal, algunos de nuestros miembros, muy vinculados a la música, ejercen de pinchadiscos en algunos rallies de clubes amigos y amenizan de vez en cuando la noche zaragozana con sesiones de soul y jamaicano. - ¿Cuáles son los lugares de desplazamiento habitual de los miembros del club (otros rallies, allnighters sonadas etc.)? Esto ya depende de los gustos de cada uno, pero a nivel musical podríamos generalizar diciendo que nos movemos y nos sentimos a gusto en todo lo que suene soul, reggae y punk. Después, cada uno acude a los rallies que más le apetecen o mejor le vienen: Guadalajara, Madrid, Calella, Santa Eugenia de Berga, Castellón, Terrassa, Donosti, Mondragón, Llobregat, Logroño ... - El lugar más lejano donde se ha desplazado algún miembro del club? No sé, Guadalajara, Madrid, Donosti, hemos hecho rutas pirenaicas de varios días ... Tenemos algunos miembros "escuteristas turistas" que se pegan buenas rodadas. Recuerde una comida que se convirtió en casi 300 kms y una salida a comer a Calatayud que se convirtió en dos días y más de 800 km rodados. - Algún club con el que tenga especial relación, digamos a modo de hermanamiento? Si hemos de ser sinceros, con los que nos sentimos más a gusto es con otros clubes de persons y mermaos como nosotros. Castellón Scooter Crew, No Future SC, Soulvespa de Terrassa, ... aunque tenemos grandes amigos en casi todos los clubes escuteristas como el DKV Guadalajara, SC Madrid, Scooter Club La Rioja, Scooter Club Euskadi ....


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

"Strike Back" (Liquidator) el nou treball dels barcelonesos THORPEDIANS